Topigs 50: DE zeug van de toekomst!

Topigs 50 vermeerderingszeug

 

De markt vraagt om makkelijke en robuuste zeugen. De Topigs 50 fokkerij vertaalt dit naar fokzeugen die jaarlijks meer dan 30 uniforme, robuuste veerkrachtige sterke biggen kunnen grootbrengen. Bovendien zijn de zeugen zelf zeer robuust en veerkrachtig wat resulteert in een zeer lage dierdagdosering, lage uitval en een lange levensduur (zeer lage vervangingspercentage) Onze eigen afnemers zitten op een vervangingspercentage van gemiddeld 32%.

Vanwege het rustige karakter, maar zeker ook vanwege het intramusculaire vet wordt de Topigs 50 vermeerderingszeug gebruikt in vele verschillende concepten. En met het oog op vrijloop-kraam(opfok)hokken is de rustige Topigs 50 zeug klaar voor de toekomst.

Waarom kiest men voor een Topigs 50 vermeerderingszeug?

Het is de meest robuuste zeug met zeer veel arbeidsgemak. Concepten en ketens met de focus op vrije uitloop en/of vleeskwaliteit maken graag gebruik van deze genetica. 

Klaar voor de toekomst: 

 • dieren in groepen
 • vrijloopkraamhok
 • lange staarten
 

Eigenschappen zeugen:

 • zelfredzame zeug
 • zeer goede moedereigenschappen
 • toekomstbestendig
 • vitaal en robuust, sterk beenwerk
 • duurzaam, zeer laag vervangingspercentage (±32%)
 • goede vruchtbaarheid
 • goed uier
 • hoge melkproductie
 • ruim voldoende spenen om haar eigen biggen zelf groot te brengen
 • sociaal karakter
 • arbeidsvriendelijk (werkplezier en werkveiligheid)
 • goed te houden in groepshuisvesting
 • ideale zeug voor vrijloopkraamhokken
 • laag medicijngebruik

 

Eigenschappen biggen:

 • vitale veerkrachtige biggen
 • robuuste biggen
 • laag uitvalspercentage
 • laag medicijngebruik
 • sociale biggen

 

 Eigenschappen vleesvarkens:

 • sociale en rustige varkens
 • laag uitvalspercentage tijdens vleesvarkensperiode
 • goede uniformiteit
 • hoge groeipotentie
 • prima VC
 • uitstekend vleespercentage met aanzienlijk aandeel intramusculair vet, smakelijk vlees
 • hoge AutoFOM-punten in Duitsland

'Je moet niet alleen kijken naar de markt van vandaag, maar ook naar de markt van over vijf of tien jaar'

Toekomstperspectieven

De Topigs 50 zeugen en de biggen/vleesvarkens bieden met hun eigenschappen de mogelijkheid om zeer efficiënt en bovenal gezond te produceren. De toekomst vraagt om robuuste veerkrachtige varkens die probleemloos produceren op een ethisch verantwoorde en gezonde wijze. Van het vleesvarkens wordt verwacht dat de kwaliteit in de ruimste zin van het woord onbesproken is. Wanneer de dieren in grote groepen gehouden worden dan is het gedrag van erg groot belang. Een rustig karakter is dan een pre.

Van de zeugen wordt verwacht dat ze over dusdanige moedereigenschappen bezitten, dat zij gedurende de kraamperiode verantwoord vrij kunnen bewegen in hun kraamhok. Ook hier speelt het rustige karakter een grote rol. Het succes van een vrijloop kraamhok wordt mede bepaald door het karakter van de zeug. Dit rustige karakter van de zeug is in een vrijloopkraamhok extra belangrijk voor de veiligheid van de kraamstalverzorger.
De Topigs 50 vermeerderingszeugen kunnen met hun eigenschappenpatroon een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de eisen van de nabije toekomst!

In het jubileumboek van Topigs Norsvin stond een mooie quote van Martin Bijl: ´Je moet niet alleen kijken naar de markt van vandaag, maar ook naar de markt van over vijf of tien jaar´. Deze quote past perfect bij de Topigs 50 en maakt dat we daarom het volle vertrouwen in deze zeugen hebben.

Wilt u meer informatie of cijfers inzien, neem dan contact met ons op. 

Jarno Brummelhuis:   +31 621916875       info@fokbedrijfbrummelhuis.nl

De fokkerij achter de Topigs 50

Ons subfokbedrijf houdt zich bezig met de fokkerij van vermeerderings gelten voor onze collega zeugenhouders. Met onze zuiverelijns fokdieren (T-lijn en L-lijn) kunnen we zowel de Topigs 50 (=T50 en Tn50) als TN70 fokken.

Wij hebben 2 zuivere foklijnen als basis. Met onze Terra’s (T-lijn) willen we zorgen dat deze genetica voor nu en in de toekomst behouden blijft.

Topigs 50 = Landvarken x Terra

De Topigs 50 vermeerderingszeug is een kruising tussen de Landvarken (L-lijn of N-lijn) en de T-lijn (Terra). Doordat de Terra en het landvarken genetisch gezien erg ver uit elkaar liggen, krijg je, wanneer je ze kruist, een optimaal heterosis effect. Hierdoor is de Topigs 50 vermeerderingszeug een robuuste veerkrachtige zeug met bovendien een rustig karakter en uitstekende moedereigenschappen.

                    Topigs 50 =   Landvarken x Terra

Voor 2016 werd de Terra met de N-lijn gekruist. De N-lijn staat voor de landraslijn die ontstond door de samenvoeging van het Nederlandse en Finse landvarken. Vanaf 2016 vond er een omschakeling plaats naar het nieuwe Noorse landras dat geïntroduceerd is bij de samenwerking tussen Topigs en Norsvin (Topigs werd TopigsNorsvin). De nieuwe kruising (van de T-lijn met dit landras) kreeg vanaf toen de naam TN50.

Zoals al vaker aangegeven: De Terra (T-lijn) is zeer cruciaal bij de fokkerij van de Topigs 50 vermeerderingszeug!! Zonder Terra bestaat er geen Topigs 50. Wij hebben het behoud van de Terra genetica al vele jaren bewaakt. De Terra’s hebben een speciaal plekje in ons hart en daarom verdienen ze bij ons een eigen pagina.

Terra

De Terra ( T-lijn) is rond 1970 ontstaan door het kruisen van het Hampshirevarken met het Saddlebackras, het zogenaamde Schwäbisch-Hällische ras. Daarna is zij door kruisingen van familielijnen uitgegroeid tot de prachtige zeug zoals zij op dit moment is. Op de foto hiernaast ziet u de Terra met haar karakteristieke tekening.